Het inschrijfgeld voor de groepslessen en vrij fitness bedraagt € 28,00.                                                                                                                                                                                                            Bij opzegging kunt u nog een maand doortrainen.  voor elke soort training die wij bieden geldt: eerste les is gratis


Fysiotherapie, manuele therapie, oedeem therapie en revalidatie therapie vinden plaats op medische indicatie en worden gedeclareerd via FAMED  aan uw verzekering.                                    Bij onvoldoende dekking voor therapie word de rekening via FAMED aan de klant rechtstreeks gestuurd.                                                                                                                                                Kijk daarom altijd goed hoe u verzekerd bent zodat u niet voor onverwachte  financiële verassingen komt te staan.

Vrije fitness,

Kwartaal abonnement.

1x per week € 67,00

2x per week € 93,00

onbeperkt    € 112,00


halfjaar abonnement.

1x per week  € 125,00

2x per week  € 170,00

onbeperkt     € 200,00


Jaar abonnement.

1x per week   € 241,00

2x per week   € 323,00

onbeperkt      € 370,00     


Losse les vrije fitness kost €10,00

Losse groepsles (fitboksen/pilates) € 9,00

Perfect pilates,

1x per week een kwartaal abonnement € 68,00

2x per week een kwartaal abonnement € 93,00

Fitboksen,

1x per week een kwartaal abonnement      € 60,00

Gecombineerd abonnement(groepsles + vrij fitness),

1x per week groepsles/1x per week fitness € 88,00

Onbeperkt groepsles/2x per week fitness € 117,00


Medische fitness(op afspraak en onder begeleiding),

1x per week kwartaal abonnement              € 112,00

2x per week kwartaal abonnement              € 148,00

U HEEFT TWEE WEKEN EIGEN RISICO, EN ALLE GEMISTE LESSEN MOGEN BINNEN DE LOPENDE PERIODE VAN UW ABONNEMENTEN WORDEN INGEHAALD.

HEEFT U IN HET LOPENDE JAAR AL EEN GRATIS INTRODUCTIE LES GEHAD, GELDT DE EERSTE LES ALS BETALENDE LES.


                                                                                                IBAN: NL87RABO 0371 6031 61