Belangrijke info voor cliënten van Fysiotherapie De Vries

Geachte klant, hierbij belangrijke informatie aangaande de aanvullende verzekering voor fysiotherapie.

Daar zorgverzekeringsmaatschappijen (ZV's) momenteel belachelijke kwaliteitseisen stellen t.a.v. de fysiotherapie op basis van ontransparante afrekenmethodes en daaraan gekoppelde uiterst lage behandeltarieven, zijn wij genoodzaakt om met bepaalde zorgverzekeraars geen contracten meer aan te gaan, daar we tegen die tarieven en contractseisen geen kwaliteit kunnen bieden aan u als klant. Dit terwijl wij juist vinden dat de klant/patiënt in onze praktijk centraal hoort te staan en u reeds genoeg premie betaalt.

Voor ons zijn dit de ZV's: Menzis, Caresq en aanverwante labels,

Dit betekent niet dat u niets vergoed krijgt door uw ZV maar dat u een gedeelte zelf moet bekostigen. De vergoeding kan variëren van 60-80% van een zittingtarief. Hiervoor zult u zelf moeten informeren bij uw ZV. Bij de ZV's waarmee wij geen contract sluiten, krijgt u van ons een particuliere nota, welke u zelf dient in te dienen bij uw ZV.

TIPS:

1. Mocht u gemiddeld per jaar niet meer dan 6-8 zittingen gebruiken voor fysiotherapie, dan zou u ook kunnen overwegen om helemaal geen AV voor fysiotherapie af te sluiten. Dit is ongeveer het omslagpunt t.o.v. de premie die u jaarlijks betaalt.

2. Kijk ook eens naar andere ZV's voor uw aanvullende verzekering zoals bijvoorbeeld de AV restitutiepolissen van: ONVZ, DSW of SR. Deze maatschappijen stellen geen belachelijke kwaliteitseisen en betalen gewoon uw nota's, ongeacht of de hulpverlener gecontracteerd is of niet. Dus veel meer keuzevrijheid voor u.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en bij eventuele onduidelijkheden staan wij u graag te woord. Vriendelijke groet Team D'Oude School en Fysiotherapie De Vries.

contact:

Paramedisch sport en fitness centrum                               de oude school                                                             tripkouw 42                                                                          1679 GJ Midwoud                                                           0229-202574                                                                         e-mail: oudeschool@quicknet.nl

Bekijk onze facebook pagina